หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. เลขานุการ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

1. จัดลำดับกำหนดการนัดหมายและแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงกำหนดเวลา / ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แ วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชี

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- บันทึกบัญชีตามขั้นตอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือระเบียบของบริษัท

- จัดทำงบการเงิน งบทดลองประจำเ
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว,จ.สุรินทร์,ร.พ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ให้คำปรึกษา รับคำร้อง และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความคุ้มครองของ พรบ.คุ้มครองผู้ประ วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. นักศึกษาฝึกงาน (สำนักประชาสัมพันธ์,ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ประสานงานกับส่วนงานภายในต่างๆ

- ดำเนินการด้านเอกสาร
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 150 บาท / วัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และข้อ
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

• ร่วมร่างแผนในการนำเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกษ์ใช้ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององกรณ์
เช่น ระบ
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ส่วนลงทุน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

-จัดทำข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานการเงินและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบ วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

-ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ การดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัท แก่ลูกค้าและหน่วยงานภายนอกที่ต วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Programmer

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ดูแล และตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของ
วันที่ 24 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เลขานุการ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

1. จัดลำดับกำหนดการนัดหมายและแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงกำหนดเวลา / ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แ วันที่ 24 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. System Engineer

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ติดตั้ง ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ วินโดวส์ ลีนุกซ์
- ร่วมวิเคราะห์ และประ
วันที่ 24 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยและการตลาด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ดูแล ประสานงาน และแก้ไขปัญหา ข้อมูลการรับประกันภัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

- จัดทำข้อมูลสนับส
วันที่ 24 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Call Center)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้าและหน่วยงานภายนอก

วันที่ 24 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (Auditor )

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- จัดทำแผนการตรวจสอบระบบงานภายในของหน่วยงานต่างๆ
- จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และ ข้
วันที่ 24 ธ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และข
วันที่ 24 ธ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Programmer

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ดูแล และตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของ
วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. System Engineer

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ติดตั้ง ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ วินโดวส์ ลีนุกซ์
- ร่วมวิเคราะห์ และประ
วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (กรุงเทพ,ระยอง)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ให้คำปรึกษา รับคำร้อง และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความคุ้มครองของ พรบ.คุ้มครองผู้ประ วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Call Center)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้าและหน่วยงานภายนอก

วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (Auditor )

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

- จัดทำแผนการตรวจสอบระบบงานภายในของหน่วยงานต่างๆ
- จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และ ข้
วันที่ 1 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี